การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประกวด 'สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา' สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปี 2562

วันที่ 11 ตุลาคม 2562

คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประกวด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

ประจำปี 2562

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ

Visitors: 204,274