การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของนักเรียน ระดับ ปวช.3

วันที่ 4 ตุลาคม 2562

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 

นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำไตรมาส

ณ บริษัท กรุงเทพไดอ์แคสซ์ติ้ง แอนด์ อินแจ๊กชั่น จํากัด

Visitors: 200,864