การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

วันที่ 13 ตุลาคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1-3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1-2

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) 

Visitors: 204,272