โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเขียนรายงานโครงการ

วันที่ 1 ตุลาคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดทำโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเขียนรายงานโครงการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

ประจำปีการศึกษา 2562

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) 

Visitors: 206,795