การเข้าร่วมอบรม 'Meet the Trainers : lnvention & lnnovation สายอาชีวศึกษา' Change for The Future อาชีวะก้าวไกลด้วยวิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 29-30 กันยายน 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ส่งตัวแทนครูเข้าร่วมอบรม

"Meet the Trainers : lnvention & lnnovation สายอาชีวศึกษา"

Change for The Future อาชีวะก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมารวย การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

Visitors: 206,793