กิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 28 กันยายน 2562

คณะครู และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

ทำกิจกรรมจิตอาสา

ณ มูลนิธิธรรมกิจไพศาล

Visitors: 204,269