สนทนาธรรมประจำเดือนกันยายน 2562 ในหัวข้อ เหตุใดจึงต้องหมั่นมาสถานธรรม

วันที่ 26 กันยายน 2562

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

เข้าร่วมสนทนาธรรมประจำเดือนกันยายน 2562

ในหัวข้อ เหตุใดจึงต้องหมั่นมาสถานธรรม

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

 

Visitors: 200,856