แนะแนวการศึกษาต่อที่โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม

วันที่ 22 กันยายน 2562

คณะครูฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563

ณ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม

Visitors: 200,858