แนะแนวการศึกษาต่อที่โรงเรียนศรีอิทราทิตย์

วันที่ 20 กันยายน 2562

คณะครูฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563

ณ โรงเรียนศรีอิทราทิตย์

Visitors: 206,794