แนะแนวการศึกษาต่อที่โรงเรียนบ่อโพธิ์​พิยาคม

วันที่ 20 กันยายน 2562

คณะครูฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563

ณ โรงเรียนบ่อโพธิ์​พิยาคม

Visitors: 204,277