การตรวจเงินอุดหนุนวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

วันที่ 19 กันยายน 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ได้ต้อนรับคณะกรรมการการตรวจเงินอุดหนุนวิทยาลัยฯ

ภาคเรียนที่ 1/2562

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) 

Visitors: 206,785