การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาบัญชี ระดับ ปวส.2

วันที่ 19 กันยายน 2562

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 จำนวน 5 คน

นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำไตรมาส

ณ บริษัท กรุงเทพไดอ์แคสซ์ติ้ง แอนด์ อินแจ๊กชั่น จํากัด

Visitors: 200,856