แนะแนวการศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร จ.พิจิตร

วันที่ 19 กันยายน 2562

คณะครูฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563

ณ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร จ.พิจิตร

Visitors: 204,271