แนะแนวการศึกษาต่อที่โรงเรียนวังโมกพิทยาคม จ.พิจิตร

วันที่ 19 กันยายน 2562

คณะครูฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563

ณ โรงเรียนวังโมกพิทยาคม​ จ.พิจิตร

Visitors: 200,856