แนะแนวการศึกษาต่อที่โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา จ.พิษณุโลก

วันที่ 18 กันยายน 2562

คณะครูฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563

ณ โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา จ.พิษณุโลก

Visitors: 200,856