การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี (DVT)

วันที่ 18 กันยายน 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวีภาคี (DVT) ร่วมกับสถานประกอบการ

Visitors: 200,859