พิธีเปิดและมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นอย่างดี

วันที่ 16 กันยายน 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) นำโดยผู้รับใบอนุญาต คุณบรินดา จางขจรศักดิ์ เข้าร่วมพิธีเปิดและมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นอย่างดี โดยมีสถานประกอบการที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับวิทยาลัยฯ ได้รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้

คุณมาลินี​ จุฑาพรมณี ตำแหน่ง Chief Financial Officer 

(บริษัท กรุงเทพไดอ์แคสซ์ติ้ง แอนด์ อินแจ็กชั่น จำกัด และบริษัท บีดีไอ อัลลอย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด)

Mr. Chris LU ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ 

(บริษัท จั๊มเวย์ จำกัด)

Mr. Clark Chu ตำแหน่ง ผู้จัดการ 

(บริษัท จินฟง พรีซิชั่น อินดัสทรี จำกัด)

นางสาวปาณิสรา สุรัติรุ่งโรจน์กุล ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท 

(บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด ( มหาชน ))

ณ โรงแรมเมเปิล ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

 

Visitors: 206,795