การนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1

วันที่ 12 กันยายน 2562

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

ณ บริษัท กรุงเทพไดอ์แคสซ์ติ้ง แอนด์อินแจ๊กชั่น จำกัด

 

Visitors: 200,856