การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ

วันที่ 12 กันยายน 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ส่งตัวแทนครูเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ประจำปี 2562

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Visitors: 204,277