การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก

วันที่ 12 กันยายน 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ส่งตัวแทนครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก

ดำเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ร่วมกับ คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนกลุ่ม

ณ โรงแรมเซนทรัลเพลส จังหวัดสมุทรสาคร

Visitors: 200,856