แนะแนวการศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

วันที่ 11 กันยายน 2562

คณะครูฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563

ณ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

Visitors: 200,858