แนะแนวการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

วันที่ 11 กันยายน 2562

คณะครูฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

Visitors: 206,786