การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี (DVT) ร่วมกับบริษัท จั้มเวย์ จำกัด

วันที่ 10 กันยายน 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวีภาคี (DVT) ร่วมกับบริษัท จั้มเวย์ จำกัด

Visitors: 196,349