การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี (DVT) ร่วมกับบริษัท บีดีไอ อัลลอย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

วันที่ 10 กันยายน 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ดุลยประพันธ์ และครูนพดล บุญคง

จัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวีภาคี (DVT) ร่วมกับ บริษัท บีดีไอ อัลลอย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ณ บริษัท บีดีไอ อัลลอย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

 

Visitors: 200,859