แนะแนวการศึกษาต่อที่โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

วันที่ 6 กันยายน 2562

คณะครูฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน อวท. วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563

ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

Visitors: 196,350