อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า Electrical Safety

วันที่ 31 สิงหาคม 2562

BDI Group Training Center จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า Electrical Safety

บรรยายโดย อ.ภานุพันธ์ ส่องช่วย

วิทยากรและนักวิชาการด้านความปลอดภัยในการทำงาน & ที่ปรึกษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ , โรงงานน้ำตาลมิตรภาพ , บ.โตโยต้า มอเตอร์(ประเทศไทย) , etc.

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

Visitors: 47,583