โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี (DVT) ร่วมกับสถานประกอบการสู่มาตรฐานวิชาชีพ

วันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) เข้าร่วมโครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี (DVT) ร่วมกับสถานประกอบการสู่มาตรฐานวิชาชีพ

บรรยายโดย อ.กรอ.อศ. สาขาอุตสาหกรรมพลาสติก

ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ.ชลบุรี

Visitors: 200,856