กิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อแสดงพลังความจงรักภักดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

Visitors: 204,277