กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ณ อาคารเรียนรวม T-TECH BDI

Visitors: 200,864