โครงการฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ

วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ส่งตัวแทนครูเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ 

ดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก 

ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Visitors: 200,859