การแข่งขันกีฬาภายใน

วันที่ 14 กรกฎาคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดการแข่งขันกีฬาภายใน

โดยความร่วมมือการจัดการศึกษากับสถานประกอบการเครือข่าย ปี 2562 

Visitors: 206,786