การจัดอาชีวศึกษาระบบทวีภาคี (DVT)

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวีภาคี (DVT) ร่วมกับสถานประกอบการ

Visitors: 204,270