การนำเสนอเค้าโครง Project ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี

วันที่ 7 กรกฎาคม 2562

การนำเสนอเค้าโครง Project ของนักศึกษาระดับ ปวส.สาขาวิชาการบัญชี ระบบทวิภาคี (DVT) วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ในการเรียนที่เน้น Hands on

โดยได้รับเกียรติจากรองคณบดีบัญชี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ล้านนา เชียงราย และคณะอาจารย์สาขาบัญชีฯ

พร้อมด้วยคุณครูสาขาวิชาการบัญชี T-TECH BDI และครูฝึกในสถานประกอบการ ให้คำแนะนำ

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

Visitors: 206,786