กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาจากไต้หวัน และมาเลเซียจาก National Taiwan University ก่อนไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ BDI Group

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) 

Visitors: 200,861