กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) และชุมชน BDI จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562

ณ วัดบางพลีใหญ่กลาง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

Visitors: 190,353