ต้อนรับนักศึกษาชาวไต้หวัน และมาเลเซีย จาก National Taiwan University

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ต้อนรับนักศึกษาชาวไต้หวัน และมาเลเซีย จาก National Taiwan University ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาบัญชี เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ BDI Group ปีการศึกษา 2562

Visitors: 152,318