มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 11 สิงหาคม 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ อาทิ พิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล ประกวดการเขียนเรียงความ ภาพถ่ายความรักแม่-ลูก การร้องเพลง Chorus-My Dear Mom กราบแม่ การบำเพ็ญประโยชน์ การประพฤติธรรมฯโดย ดร.บรินดา จางขจรศักดิ์ เป็นประธานฯและได้รับเกียรติจากผู้ปกครองร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

Visitors: 200,861