ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย'ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เพื่อรายงานผลการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะรายบุคคลให้ผู้ปกครองทราบ

Visitors: 204,269