กองลูกเสือวิสามัญ (ROVER SCOUT)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560

กองลูกเสือวิสามัญ (ROVER SCOUT) วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ร่วมกิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการ 

Visitors: 206,795