กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม

วันที่ 23-25 ธันวาคม 2560

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2560

กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ร่วมกับกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยกาญจนาภิเษก มหานคร 

ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

Visitors: 190,426