งานฉลองตรุษจีน มูลนิธิธรรมกิจไพศาล สถานธรรมหงไท่

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

ดร.อนันท์ งามสะอาด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

เข้าร่วมงานฉลองตรุษจีน มูลนิธิธรรมกิจไพศาล สถานธรรมหงไท่

@กรุงเทพฯ 

Visitors: 190,430