การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

19 กุมภาพันธ์ 2561

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

กับ MING CHUAN UNIVERSITY OF TAIWAN และวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Visitors: 206,794