กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน

วันที่ 4 มีนาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 

Visitors: 204,272