การประเมินมาตรฐานวิชาชีพและโครงงานฯ

29 มีนาคม 2561

นักเรียนระดับ ปวช.สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและโครงงานฯ

เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สายงานอาชีพของบริษัทฯ 

Visitors: 200,859