การบรรยาย SMART FACTORY

วันที่ 30 มีนาคม 2561

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้เกียรติเยี่ยมชมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของ BDI Group

และรับฟังการบรรยาย SMART FACTORY 

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

Visitors: 200,865