สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ในโอกาสเริ่มเข้าสู่เดือนปีใหม่ไทย-เทศกาลสงกรานต์

วันที่ 2 เมษายน 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย สรงน้ำพระพุทธรูปประจำวิทยาลัยฯ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ในโอกาสเริ่มเข้าสู่เดือนปีใหม่ไทย-เทศกาลสงกรานต์ 

Visitors: 206,786