ประชุมปฎิรูปครูทั้งระบบ

วันที่ 5 เมษายน 2561

ดร.อนันท์ งามสะอาด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) เข้าร่วมประชุมปฎิรูปครูทั้งระบบ

@สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

Visitors: 206,794