ประชุมหลักสูตร วศ.บ. (Production) เพื่อพัฒนาบุคลากรสายงานการผลิตอุตสาหกรรมแม่พิมพ์

วันที่ 20 เมษายน 2561

ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) และผู้บริหารในเครือ BDI Group ร่วมหารือกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

เพื่อเตรียมหลักสูตร วศ.บ. (Production) เพื่อพัฒนาบุคลากรสายงานการผลิตอุตสาหกรรมแม่พิมพ์

@T-TECH BDI

Visitors: 206,794