การคัดเลือกนักเรียนทุน

วันที่ 14 มกราคม 2561 

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนทุน โดย

นางสาวยุพา เรืองโชติ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

เป็นประธานในการสอบคัดเลือก นักเรียน ที่สมัครเข้าเรียนในระดับ ปวช. เพื่อขอรับทุนการศึกษาจาก บริษัท กลุ่ม BDI Group

โดยได้เชิญผู้ปกครอง นักเรียนสำหรับได้รับทราบขั้นตอนของการขอรับทุน โดยทำการ สอบคัดเลือก มีการสัมภาษณ์ ของแต่ละบุคคล เพื่อคัดเลือกนักเรียน แล้วส่งรายชื่อให้ทางบริษัท กลุ่ม BDI Group ได้สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการเรียนทั้งหมด

นอกจากนี้ ทางวิทยาลัยฯ ยังเปิดรับสมัครนักเรียนในระดับ ปวช.ปวส. ผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถาม ได้
แต่บัดนี้เป็นต้นไป.

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน

Visitors: 200,861