การจัดอาชีวศึกษาระบบทวีภาคี (DVT)

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ได้มีการส่งตัวนักเรียน ระดับ ปวช.3 เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 4 คน เป็นระยะเวลา 2 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2562  และได้มีการส่งตัวนักศึกษา ระดับ ปวส.1 เข้าบรรจุเป็นพนักงาน บริษัท BDI จำนวน 5 คน 

โดยมี ครูประสิทธิ์ เดชทะศร หัวหน้างานทวิภาคี เป็นผู้ดำเนินงานดังกล่าว 

Visitors: 200,858